Η αντιμετώπιση προβλημάτων και αλλαγών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασιακής μας καθημερινότητας. Η δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων μπορεί να είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα τόσο στην εργασιακή όσο και στην προσωπική μας ζωή. Το να βρίσκει κανείς εναλλακτικούς τρόπους για να επιλύσει ένα πρόβλημα, δημιουργεί αισθήματα αυτοπεποίθησης και αυτοαποτελεσματικότητας. Η δεξιότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις δεξιότητες αυτοπαρουσίασης, διεκδικητικότητας, ικανότητας προσαρμογής στην αλλαγή και διαχείρισης άγχους, βοηθούν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση της αγοράς εργασίας.

Η παρακάτω άσκηση θα σε βοηθήσει να εκτιμήσεις τις δυνατότητές σου ως προς την επίλυση προβλημάτων, με στόχο την προσωπική σου βελτίωση σε αυτό τον τομέα.


 • Για κάθε μία από τις δηλώσεις που ακολουθούν επέλεξε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τον τρόπο που επιλύεις τα διάφορα προβλήματα.
  1. Μόλις επιλέξω μια λύση, αναπτύσσω ένα σχέδιο εφαρμογής με τα ακριβή βήματα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  2. Μετά από την επίλυση ενός προβλήματος, θα αναζητήσω αμέσως τρόπους για να βελτιώσω την ιδέα μου και να αποφύγω παρόμοια μελλοντικά προβλήματα. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  3. Προσπαθώ να δω το κάθε πρόβλημα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να δημιουργήσω εναλλακτικές λύσεις. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  4. Αξιολογώ τις πιθανές λύσεις προσεκτικά και σχολαστικά με βάση ένα δοσμένο πρότυπο. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  5. Όταν αποφασίσω για μια λύση σε ένα πρόβλημα, θα φροντίσω να πετύχει, όποιες αντιδράσεις κι αν αντιμετωπίσω. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  6. Κάνω στον εαυτό μου πολλές διαφορετικές ερωτήσεις σχετικά με τη φύση του προβλήματος. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  7. Εφόσον μία λύση ενός προβλήματος είναι επιτυχής, θα χαλαρώσω και θα επικεντρωθώ ξανά στα καθημερινά μου καθήκοντα. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  8. Αξιολογώ τις πιθανές λύσεις, καθώς τις σκέφτομαι. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  9. Όταν πρέπει να βρω μια λύση σε ένα πρόβλημα, συνήθως έχω όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι για να το λύσω. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα
  10. Η λήψη μιας απόφασης είναι το τέλος της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Ποτέ    Μερικές Φορές    Πάντα