Η «Αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας» αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέρχεται σε ποικίλα θέματα που συνδέονται με τη σταδιοδρομία του και να συντονίζει τις ενέργειες, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του για την εξυπηρέτηση των στόχων που έχει θέσει. Φυσικά, κατά τον σχεδιασμό ή τη διαχείριση της σταδιοδρομίας μας, υπάρχουν αντικειμενικοί παράγοντες τους οποίους δεν μπορούμε να ελέγξουμε αποτελεσματικά, όπως π.χ. η έλλειψη προσφοράς θέσεων εργασίας σε ένα κλάδο ή το γεγονός ότι η εταιρεία στην οποία εργαζόμασταν έκλεισε.

Η αυτοαποτελεσματικότητα αναφέρεται περισσότερο σε μια πιο θετική, ενεργή και διεκδικητική στάση απέναντι στα ζητήματα της σταδιοδρομίας. Η παρακάτω άσκηση στοχεύει να σε βοηθήσει να εκτιμήσεις τις δικές σου δυνατότητες ως προς τη δεξιότητα αυτή.


 • Απάντησε με Ναι ή Όχι τις παρακάτω ερωτήσεις:
  Αντιμετωπίζεις τα δύσκολα προβλήματα σαν δραστηριότητες που πρέπει απλώς να κατακτηθούν; Ναι    Όχι
  Αποφεύγεις εργασίες που αποτελούν πρόκληση; Ναι    Όχι
  Αναπτύσσεις ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή δίνεις προσωπικό νόημα για τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχεις; Ναι    Όχι
  Χάνεις γρήγορα την εμπιστοσύνη στις προσωπικές σου ικανότητες; Ναι    Όχι
  Σχηματίζεις μια ισχυρή αίσθηση δέσμευσης με τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητές με τις οποίες ασχολείσαι; Ναι    Όχι
  Πιστεύεις ότι δύσκολα καθήκοντα και καταστάσεις είναι πέραν των δυνατοτήτων σου; Ναι    Όχι
  Ανακάμπτεις γρήγορα από αποτυχίες και απογοητεύσεις; Ναι    Όχι
  Εστιάζεις σε προσωπικές αποτυχίες και αρνητικά αποτελέσματα; Ναι    Όχι