Προκειμένου να διευρύνεις τις επαγγελματικές σου επιλογές είναι πολύ σημαντικό να δεις τα πράγματα με μια πιο θετική και αισιόδοξη ματιά. Είναι σημαντικό να εντοπίσεις ποια είναι εκείνα τα πράγματα που καταφέρνεις καλά και σου δίνουν ικανοποίηση, καθώς και τα εφόδια που αποκομίζεις.


 • Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις σε αυτή την άσκηση.

  Χρησιμοποιώντας τον παρακάτω πίνακα, φτιάξε έναν κατάλογο από τρία έως τέσσερα πράγματα που καταφέρνεις καλά (αναφορικά με την εκτέλεση μιας εργασίας), ιδιαίτερα, όταν εργάζεσαι κάτω από δύσκολες συνθήκες. Αυτά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και όχι γενικές δηλώσεις. Κατόπιν, στις άλλες τρεις στήλες κατέγραψε:

  • Τι είναι αυτό που σου έδωσε ικανοποίηση;
  • Ποιες δεξιότητες και χαρακτηριστικά προσόντα χρησιμοποίησες για κάθε ένα από αυτά;
  • Προσπάθησε να βρείς αποδείξεις για τα επιτεύγματά σου, π.χ. ένα έγγραφο, μια φωτογραφία, μια αναφορά από κάποιον άλλο, ένα πιστοποιητικό δίπλωμα, ένα προϊόν κλπ


 • Πράγματα που καταφέρνω καλά και μου δίνουν ικανοποίηση

  Γεγονότα

  Τι είναι αυτό που μου έδωσε ικανοποίηση

  Οι δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποίησα

  Αποδεικτικά που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω

  Σχόλια/εκπλήξεις/συνέπειες: