Η «Επαγγελματική προσαρμοστικότητα» είναι μια δεξιότητα που σχετίζεται με το πώς διαχειρίζεσαι και αξιοποιείς την αλλαγή σε επαγγελματικούς ρόλους και καθήκοντα, καθώς και το πώς ανακτάς τις δυνάμεις σου όταν αλλαγές και απρόβλεπτα γεγονότα μεταβάλλουν τα σχέδια της σταδιοδρομίας σου. Η ικανότητα να θέτεις στόχους, έχοντας ταυτόχρονα ένα αίσθημα αισιοδοξίας για το μέλλον σου, χαρακτηρίζει την παραπάνω δεξιότητα.
Οι στόχοι που ο καθένας από εμάς θέτει χρειάζεται να πληρούν ορισμένα χαρακτηριστικά για να είναι αποτελεσματικοί. Κάθε στόχος χρειάζεται να είναι: Συγκεκριμένος (Specific) και σαφής, να απαντά στο ερώτημα «πώς», Μετρήσιμος (Measurable) ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και να επαληθεύουμε πότε τον έχουμε πετύχει, Ελκυστικός (Attractive) ώστε να μας αρέσει και να εκφράζει αυτά που εμείς θέλουμε να κάνουμε και όχι αυτό που επιθυμούν οι άλλοι για εμάς, Ρεαλιστικός (Realistic) και όχι στη σφαίρα της φαντασίας και τέλος Χρονικά Οριοθετημένος (Time-bound), να επιτυγχάνεται δηλαδή εντός καθορισμένων χρονικών ορίων. Από τα αρχικά των παραπάνω λέξεων, στα αγγλικά, σχηματίζεται το ακρωνύμιοS.M.A.R.T., δηλαδή «έξυπνος». Στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε επαγγελματική προσαρμοστικότητα το να μάθουμε να θέτουμε S.M.A.R.T. στόχους έχει μεγάλη σημασία. Η παρακάτω άσκηση στοχεύει να σε βοηθήσει σε αυτό.


1η Ερώτηση

 • 1. Σκέψου και γράψε, εν συντομία, έναν επαγγελματικό στόχο που χρειάζεται να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

2η Ερώτηση

 • 2. Γράψε τα βήματα που χρειάζεται να κάνεις προκειμένου ο στόχος σου να επιτευχθεί. Κατέγραψε σε κάθε βήμα λεπτομερώς και συγκεκριμένα τη διαδικασία που θα ακολουθήσεις και πόσο πρέπει να προσπαθήσεις προκειμένου να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. Κάθε βήμα προϋποθέτει την επίτευξη του προηγούμενου, είναι ένας επιμέρους στόχος που δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο προηγούμενος.
  Βήμα 1ο:
  Βήμα 2ο:
  Βήμα 3ο:
  Προσθήκη βήματος


3η Ερώτηση

 • 3. Έχοντας συμπληρώσει τα βήματα, συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα αξιολογώντας τον στόχο σου.
  Πόσο συγκεκριμένος είναι ο στόχος σου;
  Πόσο μετρήσιμος/επαληθεύσιμος είναι;
  Πόσο ελκυστικός είναι ο στόχος σου;
  Πόσο ρεαλιστικός είναι;
  Είναι ο στόχος σου χρονικά οριοθετημένος;