Ασκήσεις Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Δεξιότητες Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας -  Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ραγδαίες κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές, οι οποίες χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα σε όλους τους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, επηρεάζουν με απρόβλεπτο τρόπο τη σταδιοδρομία μας, την προσωπική και οικογενειακή ζωή μας. Ιδιαίτερα η επαγγελματική μας ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από «κομβικές μεταβάσεις» και συνεχείς εναλλαγές (π.χ. ολοκλήρωση των σπουδών και μετάβαση στην αγορά εργασίας ή απώλεια εργασίας και αναζήτηση νέων εναλλακτικών επιλογών κλπ.), έτσι που είναι πολύ πιθανό να βρεθεί κανείς αρκετές φορές μπροστά σε διαφορετικά μονοπάτια σταδιοδρομίας και να αναρωτιέται αν θα πρέπει να συνεχίσει στην πορεία αρχικών επιλογών ή να κινηθεί σε νέες κατευθύνσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο αγχωτικά στάδια στη ζωή κάθε ατόμου.
Τα μονοπάτια σταδιοδρομίας, είτε πρόκειται για ανοιχτούς δρόμους είτε για αδιέξοδα είτε για σταυροδρόμια στην καριέρα μπορούν να δημιουργήσουν πολλές και ασαφείς σκέψεις. Μπορούν όμως, ταυτόχρονα, να αποτελέσουν και την ευκαιρία για βελτίωση της  επαγγελματικής μας ικανοποίησης. Όταν στέκεσαι μπροστά σε τέτοια μονοπάτια σταδιοδρομίας, πρέπει να λάβεις ώριμες αποφάσεις για την καριέρα σου έτσι ώστε:

  • να μπορείς να έχεις τον έλεγχο για αυτήν
  • να αποκτήσεις επίγνωση του εαυτού σου
  • να αποφύγεις τυχόν λάθη

Για να ανταπεξέλθουμε στις παραπάνω συνθήκες και στο κλίμα ρευστότητας που επικρατεί, χρειάζεται, μεταξύ άλλων, να καλλιεργήσουμε Δεξιότητες Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας. Οι δεξιότητες αυτού του τύπου μας βοηθούν σε κάθε ηλικία να συλλέξουμε, να αναλύσουμε, να συνθέσουμε και να οργανώσουμε τις πληροφορίες για τον εαυτό, την εκπαίδευση και τα επαγγέλματα, καθώς και για να πάρουμε αποφάσεις, να υλοποιήσουμε μεταβάσεις και να δείχνουμε ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Οι δεξιότητες αυτές θεωρούνται σημαντικά «εφόδια» για την αποτελεσματική διαχείριση της σταδιοδρομίας μας.


Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να κάνω αυτές τις ασκήσεις;

Οι ασκήσεις αυτές θα σε βοηθήσουν να καλλιεργήσεις Δεξιότητες Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας όπως π.χ. τη διαχείριση απρόβλεπτων καταστάσεων και τυχαίων γεγονότων, την ενεργό και ευέλικτη στοχοθεσία και την προβολή του εαυτού στο μέλλον.

Τι είδους ασκήσεις θα είναι;

Είναι ασκήσεις αυτοδιερεύνησης και ενδοσκόπησης. Σου δίνουν τη δυνατότητα να επικεντρωθείς στον εαυτό σου, να σκεφτείς και να αξιολογήσεις τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σου, καθώς και το πώς θα μπορούσες να αντιδράσεις σε πιθανές διαφορετικές καταστάσεις. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός και αντίστοιχα σκέφτεται και αντιδρά με διαφορετικό τρόπο.

Θα πάρω αποτελέσματα;

Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις στις παρακάτω ασκήσεις. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα που δίνονται, γραμμένα σε απλή και κατανοητή γλώσσα, θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις πώς η δεδομένη δεξιότητα δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας που εξάσκησες συμπληρώνοντας την άσκηση, εφαρμόζεται στην καθημερινή ζωή.


Ασκήσεις

Οι παρακάτω ασκήσεις αποτελούν προσαρμογή των ασκήσεων που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας: Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες» και στο εγχειρίδιο «Σταυροδρόμια Καριέρας». Τα αποτελέσματα των ασκήσεων είναι μόνο ενδεικτικά των απαντήσεων των χρηστών και δεν αποτελούν καθρέφτη της προσωπικότητάς τους. Αποτελούν μονάχα αφορμή για συζήτηση με το Σύμβουλο Σταδιοδρομίας ή αφορμή για περαιτέρω ενδοσκόπηση, αναστοχασμό και βοήθεια στη λήψη μελλοντικών αποφάσεων. Τα προσωπικά στοιχεία και οι απαντήσεις των ασκήσεων δεν αποθηκεύονται στην ιστοσελίδα και τηρείται η ανωνυμία. Το φύλο και η ηλικία του χρήστη δηλώνονται για στατιστικούς λόγους.


lobed