Γενικά άρθρα

Η αναζήτηση επαγγελματικών και εκπαιδευτικών διαδρομών αποτελεί μια βασική πτυχή της σύγχρονης πραγματικότητας για τους πολίτες που προσανατολίζονται στην εύρεση εργασίας που να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στα προσόντα τους.

Ο πυλώνας των επαγγελμάτων είναι ένας από τους τρεις πυλώνες του ESCΟ. Οργανώνει τις έννοιες σχετικά με τα επαγγέλματα, χρησιμοποιώντας ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των επαγγελμάτων, μεταδεδομένα και αντιστοιχίσεις βάσει της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ISCO - International Standard Classification of Occupations). Η ταξινόμηση των παρακάτω επαγγελματικών και εκπαιδευτικών διαδρομών βασίζεται στο μοντέλο ISCO-08 προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.


Card image cap

Διευθυντικά Στελέχη

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Επαγγελματίες

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Τεχνικοί και συναφείς επαγγελματίες

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Υπάλληλοι γραφείου

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Υπηρεσίες και πωλήσεις

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Γεωργοί -Κτηνοτρόφοι - Αλιείς

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Ειδικευμένοι τεχνίτες & Βιοτέχνες

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Χειριστές μηχανημάτων - Οδηγοί

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Ανειδίκευτοι εργάτες

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Ένοπλες Δυνάμεις

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Μάθετε Περισσότερα
lobed