Γραφεία Διασύνδεσης

Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων έχουν ως σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους φοιτητές και αποφοίτους των οικείων Ιδρυμάτων τους. Αποτελούν ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας μέσω της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας αλλά και της πρακτικής άσκησης. Μέσα από τη λειτουργία τους στοχεύουν στη διευκόλυνση της επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.

Παράλληλα προσφέρονται πληροφορίες:

  • για μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού
  • για διαθέσιμες υποτροφίες, κληροδοτήματα και χρηματικές επιχορηγήσεις
  • για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τη συνέντευξη
  • για τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα, ημερών καριέρας και άλλων εκδηλώσεων

Τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων έχουν ως σκοπό την παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στους φοιτητές και αποφοίτους των οικείων Ιδρυμάτων τους. Αποτελούν ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του Πανεπιστημίου και της αγοράς εργασίας μέσω της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας αλλά και της πρακτικής άσκησης. Μέσα από τη λειτουργία τους στοχεύουν στη διευκόλυνση της επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης των αποφοίτων τους.

Παράλληλα προσφέρονται πληροφορίες:

  • για μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού
  • για διαθέσιμες υποτροφίες, κληροδοτήματα και χρηματικές επιχορηγήσεις
  • για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και τη συνέντευξη
  • για τη διοργάνωση σεμιναρίων επιμορφωτικού χαρακτήρα, ημερών καριέρας και άλλων εκδηλώσεων

lobed