Στήριξη για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας σου

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.). Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, ρομά / τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς)

O Νόμος 4019/2011 (ΦΕΚ 216 Α΄) για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 4 τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού:

  1. «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», γενικά, νοούνται οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ή σωματικών ή ψυχικών διαταραχών, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.
  2. Οι Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
    1. Στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και
    2. Στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού
  3. «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια,. Σε αυτές ανήκουν άτομα ιδίως με αναπηρίες, με προβλήματα ψυχικής υγείας ή νοητικής υστέρησης και άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες,
  4. «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» νοούνται οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια. Σε αυτές ανήκουν ιδίως οι άνεργοι νέοι, οι άνεργοι άνω των 50 ετών, οι γυναίκες άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, οι αναλφάβητοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών, οι πρώην ή οι νυν τρόφιμοι φυλακών, οι ανήλικοι παραβάτες, τα άτομα με γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και οι μετανάστες.

Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν έντονα το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης για την (επαν)ένταξή τους τόσο στην αγορά εργασίας, όσο και στο ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Card image cap
Άνεργοι - Εργασιακή Επισφάλεια
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
NEET

Not in Education, Employment or Training

Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Πρόσφυγες - Μετανάστες
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Εξαρτημένα Άτομα

Σε διαδικασία επανένταξης

Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Φυλακισμένοι - Αποφυλακισμένοι
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Άτομα Τρίτης Ηλικίας
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Οικογένεια - Παιδί
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Φύλο - Σεξουαλικός Προσανατολισμός

Άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις ή/και εκμετάλλευση λόγω φύλου / σεξουαλικού προσανατολισμού

Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Ενδοιοικογενεϊακή Βία
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Οικονομικά Ασθενείς

Άτομα χαμηλών οικονομικών εισοδημάτων - Σε κίνδυνο φτώχειας

Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Σχολείο και Παραβατικότητα

Παραβατικότητα Ανηλίκων

Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Υποστηριζόμενη Εργασία
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Φορείς Κοινωνικής Φροντίδας
Μάθετε περισσότερα

 

 


lobed