Πληροφορίες για τα επαγγέλματα και την αγορά Εργασίας


Card image cap

Τα πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες

Μελέτη του ΕΟΠΠΕΠ
Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Δεξιότητες για πράσινα επαγγέλματα - Ευρωπαϊκή Συνθετική Έκθεση

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Εθνικό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας

Μελέτη του ΕΟΠΠΕΠ
Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Σταδιοδρομία σε πράσινο

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Ευρωπαϊκές πολιτικές για την πράσινη μετάβαση

Μάθετε Περισσότερα
Card image cap

Οδηγός για τις ικανότητες αειφορίας και τις πράσινες θέσεις εργασίας

Μάθετε Περισσότερα
lobed