ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ευρετήριο Άρθρου

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Η γενική μη-υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στο Λύκειο και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου γίνονται ενδοσχολικές εξετάσεις προκειμένου να προαχθούν οι μαθητές από τη μια τάξη στην άλλη και να λάβουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου που αντιστοιχεί στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Σε ετήσια βάση διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις όπου συμμετέχουν οι απόφοιτοι της Γ΄Λυκείου και μέσω αυτών δύνανται να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Πολυτεχνεία, Σχολές). Για το ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων δείτε εδώ.

Παράλληλα λειτουργούν και Λύκεια τα οποία είτε εφαρμόζουν πρότυπα και πειραματικά προγράμματα σπουδών είτε απευθύνονται σε μαθητές με συγκεκριμένες κλίσεις ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός είναι να λειτουργήσουν συμπεριληπτικά ως προς το σύνολο της κοινωνίας, υποστηρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και εφοδιάζοντας τους με τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα είδη Λυκείων πατήστε εδώ

Για ανακοινώσεις και λεπτομέρειες που αφορούν στα Λύκεια εδώ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

lobed