ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ευρετήριο Άρθρου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ( ΕΠΑ.Λ.)

Τα ΕΠΑ.Λ αποβλέπουν στο συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης. Μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Στα Εσπερινά Λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές. Η φοίτηση είναι τριετής.

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών). Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ αποκτούν τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) μέσω ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο ΙΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: ΕΠΑ.Λ ή εδώ

Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. είναι:

·         Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

·         Διοίκησης και Οικονομίας

·         Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

·         Εφαρμοσμένων Τεχνών

·         Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

·         Μηχανολογίας

·         Ναυτικών επαγγελμάτων

·         Πληροφορικής

·         Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

Για αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών:  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Με το νόμο 4763 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 254/21.12.2020) ιδρύθηκαν Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.

Δείτε το νέο νόμο για τα ΕΠΑΛ (άρθρα 16-21) εδώ

 

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

lobed