ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ευρετήριο Άρθρου

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί το τελευταίο επίπεδο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.  Οι προπτυχιακές σπουδές συνήθως διαρκούν 4 χρόνια, ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα ένα με δύο χρόνια και τα διδακτορικά τουλάχιστον 3 ημερολογιακά έτη.

Περιλαμβάνει τον:

Πανεπιστημιακό τομέα:

·         Πανεπιστήμια

·         Πολυτεχνεία

·         Σχολή Καλών Τεχνών

Τεχνολογικό τομέα:

·         Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)

·         Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Σημειώνεται ότι  στο πλαίσιο της ανωτατοποίησης της παιδείας, το σύνολο των ΤΕΙ της χώρας έχουν πλέον ενταχθεί σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σε επίπεδο λειτουργίας και διαχείρισης βάσει του νόμου 4589.

 

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πανεπιστήμιο) είναι η κατοχή του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισαχθούν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων που διεξάγονται σε ετήσια βάση στην επικράτεια της χώρας. Δείτε τα αντίστοιχα ΦΕΚ για τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ κι εδώ.

Δικαίωμα εισαγωγής σε ορισμένο αριθμό θέσεων των ΤΕΙ έχουν και οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς εξετάσεις, έχουν και όσοι έχουν υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας τους μέσω των εναλλακτικών μορφών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του ΕΑΠ.

Δείτε συγκεντρωτικά τις ιστοσελίδες των ΑΕΙ:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Για ανακοινώσεις σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Υπουργείο Παιδείας

 

lobed