ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ευρετήριο Άρθρου

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΟΑΕΔ:

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ) αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν. Στόχος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι διετής και δωρεάν.

Οι ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ χορηγούν Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε μία μόνο ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

lobed