Τι συμβαίνει / Πού συμβαίνει

Η διαδικασία εγγραφής σπουδαστών στα ΙΕΚ όλης της χώρα ολοκληρώθηκε. Το σύνολο όλων των επιτυχόντων ανέρχεται σε 16.758 σπουδαστές.Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου πέτυχαν από 21-09-2016 έως και την Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ. Οι ώρες λειτουργίας του Δ.Ι.Ε.Κ είναι 13:00 - 21:00.

Για πληροφορίες σχετικά με :

  1. Κατάσταση επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2016Β

  2. Κατάσταση επιτυχόντων ΟΜΟΓΕΝΩΝ υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2016Β

  3. Βάσεις Τμημάτων ΔΙΕΚ για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2016Β

  4. Οδηγίες εγγραφής επιτυχόντων

  5. Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων

πατήστε εδώ.

Πηγή προέλευσης : Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης


lobed