Τι συμβαίνει / Πού συμβαίνει

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την προκήρυξη για την πλήρωση με απόσπαση των εξής θέσεων εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία για 2016-2018:

  1. εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ08, ΠΕ11
  2. εκπαιδευτικών συμβούλων και
  3. βιβλιοθηκονόμων που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Οι υποψήφιοι για απόσπαση στις ανωτέρω θέσεις είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά ή και μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους και αυξημένα τυπικά προσόντα.

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν στις ανωτέρω κενές θέσεις των Ευρωπαϊκών Σχολείων από το σχολικό έτος 2016-2017 ή 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν την επισυναπτόμενη αίτηση έως και την 10η Αυγούστου 2016. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σφραγίδα αποστολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν  στη διεύθυνση: ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ, Τμήμα Β’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ. 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4 όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


lobed