Εθνικό Κέντρο Euroguidance

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) από το 2000, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Εuroguidance.

Card image cap
Στόχοι - Διάρθρωση Δικτύου Euroguidance
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Ομάδες Απεύθυνσης Δικτύου Euroguidance
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Δράσεις ΕΟΠΠΕΠ σε Ελλάδα και Ευρώπη
Μάθετε περισσότερα
Card image cap
Στοιχεία Επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας

 


lobed