Τι είναι το ePortfolio

Τι είναι το e-Portfolio

Το e-portfolio είναι ο ψηφιακός προσωπικός σου φάκελος όπου συγκεντρώνεις, οργανώνεις και τεκμηριώνεις τα εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και προσωπικά σου επιτεύγματα και εμπειρίες με στόχο την ανάδειξη των δεξιοτήτων που έχεις αποκτήσει μέσα από αυτά.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στο portfolio και το βιογραφικό σημείωμα είναι ότι το portfolio δεν περιλαμβάνει απλή καταγραφή των γνώσεων και των εμπειριών σου, αλλά προβάλει τις δεξιότητες που έχεις αποκτήσει μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες στις οποίες έχεις εμπλακεί.

Μία ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι στο portfolio, τα όσα αναφέρεις συνοδεύονται από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, που μπορούν να επιβεβαιώσουν όσα συμπεριλαμβάνεις στο βιογραφικό σου ή λες στη συνέντευξη επιλογής (π.χ. φωτογραφίες, βραβεία, δείγματα δουλειάς).

Αποτελεί συνεπώς συμπλήρωμα και ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος ή/και της συνέντευξης επιλογής.

 


lobed