Στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος παίζει σημαντικό ρόλο η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκησή τους. Μπορείς να γνωρίσεις μια σειρά από επαγγέλματα, μαθαίνοντας για την φύση του επαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίας, την εκπαίδευση που χρειάζεται και γενικά να εξοικειωθείς με τον κόσμο της εργασίας διαβάζοντας μια σύντομη περιγραφή κάθε επαγγέλματος από υπάρχουσες επαγγελματικές μονογραφίες και άλλες πηγές. Μερικές απο αυτές της πηγές αναφέρουμε εδώ. 

 • Επαγγελματικές Μονογραφίες για επαγγέλματα διαφόρων τομέων μπορείς να βρείς εδώ και εδώ.
 • Επαγγελματικά Περιγράμματα με αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του επαγγέλματος, την ισχύουσα νομοθεσία, τις απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες για την άσκησή του καθώς και τις προτεινόμενες διαδρομές για την απόκτηση των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων μπορείς να βρείτε εδώ.
 • Στη Βάση Δεδομένων για τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ μπορείς (αφού κάνεις αίτημα για να σου χορηγηθεί κωδικός) να έχεις πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό που αφορά την άσκηση διαφόρων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων.
 • Επαγγέλματα που αντιστοιχούν σε σπουδές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μπορείς να βρεις εδώ.
 • Επαγγελματικά δικαιώματα: Πληροφορίες για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφόρων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης μπορείς να βρεις εδώ και εδώ. Πληροφορίες για επαγγελματικά δικαιώματα ειδικοτήτων που προκύπτουν απο σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορείς να αναζητήσεις μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, τις ιστοσελίδες των οποίων μπορείς να βρεις εδώ.
 • Επιμελητήρια: Τα Επαγγελματικά, Εμπορικά, Βιοτεχνικά, Τεχνικά ή Βιομηχανικά επιμελητήρια είναι επαγγελματικές οργανώσεις που ενημερώνουν το κοινό για κάθε σχετικό θέμα με την άσκηση των επαγγελμάτων που εκπροσωπούν. Ανάλογα με το επάγγελμα που σε ενδιαφέρει μπορείς να αναζητήσεις σχετική ενημέρωση στο αντίστοιχο επιμελητήριο. Για παράδειγμα το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο διαθέτει μια διαδικτυακή βάση δεδομένων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων των Μηχανικών (δες σχετικά εδώ). Αναζήτησε παρόμοιες πληροφορίες στα Ελληνικά επιμελητήρια και Διμερή επιμελητήρια
 • Δείτε πληροφορίες ανά Τομέα Επαγγελμάτων στις παρακάτω πηγές: Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελμάτων: 
  • Επαγγέλματα του Τομέα Ενέργειας: διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα ενέργειας εδώ.
  • Επαγγέλματα του Τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας: διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας εδώ.
  • Επαγγέλματα του Τομέα Δομικών Προϊόντων: διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα δομικών προϊόντων εδώ.
  • Επαγγέλματα του Τομέα Μετάλλου: διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα μετάλλου εδώ.
  • Επαγγέλματα του Τομέα Περιβάλλοντος: διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα περιβάλλοντος εδώ.
  • Επαγγέλματα του Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα ΤΠΕ εδώ.
  • Επαγγέλματα του Τομέα Τροφίμων: διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα τροφίμων εδώ.
  • Επαγγέλματα του Τομέα Υγείας: διάβασε τη μελέτη του ΣΕΒ για τα σημαντικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με τη διαφαινόμενη εξέλιξη του τομέα υγείας εδώ. Επίσης δες συνεντεύξεις επαγγελματιών από τον χώρο της Υγείας εδώ.
  • Πράσινα Επαγγέλματα: πάρε πληροφορίες για τα ανερχόμενα πράσινα επαγγέλματα εδώ ή για περισσότερες πληροφορίες διάβασε την αναλυτική μελέτη του ΕΟΠΠΕΠ εδώ.
  • Επαγγέλματα Πολιτισμού: διάβασε και δες συνεντεύξεις από επαγγελματίες του τομέα του Πολιτισμού εδώ.
  • Παραδοσιακά επαγγέλματα: δες παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες από τα ελληνικά νησιά που άντεξαν στο χρόνο εδώ.
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελμάτων: Πληροφορίες για τις διαδικασίες, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την άσκηση διαφόρων επαγγελμάτων μπορείς να αναζητήσεις στο δικτυακό τόπο «Ο Οδηγός του Πολίτη» http://www.odigostoupoliti.eu

Οι εκτιμήσεις και προβλέψεις για τη ζήτηση διαφόρων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάς ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών/επαγγέλματος ή επανακατάρτισης/ επανασχεδιασμού της σταδιοδρομίας που θα κάνεις σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζει τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Τα δεδομένα στην αγορά εργασίας αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, νέα επαγγέλματα εμφανίζονται και άλλα επαγγέλματα που μπορεί κάποτε να είχαν αυξημένη ζήτηση μπορεί να φθίνουν σταδιακά. Πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν δείξει γενικά ότι επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι εκείνα που δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία ή τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση εργαζομένων με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου.


Μπορείς να ενημερώνεσαι για τις τάσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας από διάφορους φορείς και αξιόπιστες πηγές, ως εξής:

 • Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  έχει αναπτύξει το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει ανά εξάμηνο με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των φορέων και ενδιαφερόμενων πολιτών για τα βασικά χαρακτηριστικά και εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, το Δυναμισμό των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας και των Επαγγελμάτων καθώς και για θέματα Προσόντων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων. Δες την πιο πρόσφατη μελέτη (15/7/2016) για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας εδώ και εδώ. Αναζήτησε τα πιο δυναμικά (ή φθίνοντα) επαγγέλματα στη Διαδραστική βάση δεδομένων δυναμισμού επαγγελμάτων 15-7-2016
 • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) εκδίδει κατά περιόδους σύντομα ενημερωτικά σημειώματα για τις τάσεις στην αγορά εργασία της Ευρώπης, τις ζητούμενες δεξιότητες κ.ά. Τα ενημερωτικά σημειώματα τα οποία είναι μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά μπορείς να αναζητήσεις εδώ. Επίσης αναζήτησε έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και τις ζητούμενες δεξιότητες στην Ευρώπη στο νέα βάση δεδομένων του CEDEFOP EU Skills Panorama.
 • Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) εκπονεί μελέτες και υλικό πληροφόρησης για την αγορά εργασίας. Δες τη μελέτη με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες» εδώ για το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ. Δες τη μελέτη με τίτλο «Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες» εδώ.
 • Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κατόπιν έρευνας που υλοποίησε το 2013 για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες ανέδειξε 90 περίπου κρίσιμα επαγγέλματα ως το 2020 στους τομείς της Ενέργειας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των Τροφίμων, των Δομικών Προϊόντων, του Περιβάλλοντος, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Μετάλλου και της Υγείας. Δες σχετικά εδώ και περισσότερα για τις δράσεις του ΣΕΒ εδώ.
 • Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις για την αγορά εργασίας.
 • Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΒΕΕ) δημοσιεύει τακτικά σχετικές έρευνες και μελέτες για την αγορά εργασίας, την απασχόληση και τις οικονομικές τάσεις, τις οποίες μπορείς να βρεις εδώ και εδώ.