Οι εκτιμήσεις και προβλέψεις για τη ζήτηση διαφόρων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάς ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών/επαγγέλματος ή επανακατάρτισης/ επανασχεδιασμού της σταδιοδρομίας που θα κάνεις σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζει τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Τα δεδομένα στην αγορά εργασίας αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, νέα επαγγέλματα εμφανίζονται και άλλα επαγγέλματα που μπορεί κάποτε να είχαν αυξημένη ζήτηση μπορεί να φθίνουν σταδιακά. Πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν δείξει γενικά ότι επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι εκείνα που δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία ή τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση εργαζομένων με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου.


Μπορείς να ενημερώνεσαι για τις τάσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας από διάφορους φορείς και αξιόπιστες πηγές, ως εξής:

  • Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  έχει αναπτύξει το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας και ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγει ανά εξάμηνο με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των φορέων και ενδιαφερόμενων πολιτών για τα βασικά χαρακτηριστικά και εξελίξεις στην Ελληνική Αγορά Εργασίας, το Δυναμισμό των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας και των Επαγγελμάτων καθώς και για θέματα Προσόντων, Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων. Δες την πιο πρόσφατη μελέτη (15/7/2016) για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας εδώ και εδώ. Αναζήτησε τα πιο δυναμικά (ή φθίνοντα) επαγγέλματα στη Διαδραστική βάση δεδομένων δυναμισμού επαγγελμάτων 15-7-2016
  • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) εκδίδει κατά περιόδους σύντομα ενημερωτικά σημειώματα για τις τάσεις στην αγορά εργασία της Ευρώπης, τις ζητούμενες δεξιότητες κ.ά. Τα ενημερωτικά σημειώματα τα οποία είναι μεταφρασμένα σε πολλές γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά μπορείς να αναζητήσεις εδώ. Επίσης αναζήτησε έγκυρη πληροφόρηση για τα επαγγέλματα και τις ζητούμενες δεξιότητες στην Ευρώπη στο νέα βάση δεδομένων του CEDEFOP EU Skills Panorama.
  • Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) εκπονεί μελέτες και υλικό πληροφόρησης για την αγορά εργασίας. Δες τη μελέτη με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες» εδώ για το ενημερωτικό φυλλάδιο εδώ. Δες τη μελέτη με τίτλο «Πράσινα Επαγγέλματα στην Ελλάδα και τις νέες απαιτούμενες δεξιότητες» εδώ.
  • Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κατόπιν έρευνας που υλοποίησε το 2013 για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγέλματα και δεξιότητες ανέδειξε 90 περίπου κρίσιμα επαγγέλματα ως το 2020 στους τομείς της Ενέργειας, των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), των Τροφίμων, των Δομικών Προϊόντων, του Περιβάλλοντος, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Μετάλλου και της Υγείας. Δες σχετικά εδώ και περισσότερα για τις δράσεις του ΣΕΒ εδώ.
  • Το Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες αναλύσεις για την αγορά εργασίας.
  • Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΒΕΕ) δημοσιεύει τακτικά σχετικές έρευνες και μελέτες για την αγορά εργασίας, την απασχόληση και τις οικονομικές τάσεις, τις οποίες μπορείς να βρεις εδώ και εδώ.