Εκτύπωση

Οι εκτιμήσεις και προβλέψεις για τη ζήτηση διαφόρων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές. Ωστόσο δεν θα πρέπει να ξεχνάς ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών/επαγγέλματος ή επανακατάρτισης/ επανασχεδιασμού της σταδιοδρομίας που θα κάνεις σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζει τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Τα δεδομένα στην αγορά εργασίας αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, νέα επαγγέλματα εμφανίζονται και άλλα επαγγέλματα που μπορεί κάποτε να είχαν αυξημένη ζήτηση μπορεί να φθίνουν σταδιακά. Πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν δείξει γενικά ότι επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι εκείνα που δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία ή τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση εργαζομένων με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου.


Μπορείς να ενημερώνεσαι για τις τάσεις στη σύγχρονη αγορά εργασίας από διάφορους φορείς και αξιόπιστες πηγές, ως εξής: