Η επιχειρηματικότητα είναι αναμφίβολα μία πολύ προκλητική επαγγελματική επιλογή. Ωστόσο, όπως όλες οι επιλογές έχει προοπτικές και περιορισμούς.

 

Οι προοπτικές της επιχειρηματικότητας

Στις μέρες μας, προοπτικές ανοίγονται, ιδιαίτερα για το μικρό επιχειρηματία, από την τάση του αγοραστικού κοινού να αναζητά προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν εγγυήσεις ποιότητας. Φαίνεται έτσι ότι στα επόμενα χρόνια θα κυριαρχήσει η λογική και η πρακτική της «προσωπικής υπηρεσίας και προϊόντος».

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες σε συνδυασμό με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας – π.χ. αύξηση της ανεργίας, αύξηση των ωραρίων απασχόλησης, παράταση των ορίων συνταξιοδότησης, υποαξιοποίηση των ατόμων, υποβάθμιση της ποιότητας πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών - η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια διέξοδος που προσφέρει λύσεις στα άτομα που την επιλέγουν.

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή καριέρας, ωστόσο πριν κανείς διερευνήσει και υλοποιήσει μια τέτοια επιλογή, καλό είναι να εξετάσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Ανάμεσα στις προοπτικές αυτής της επιλογής θα σημειώσουμε τα παρακάτω:

 • Αποτελεί σοβαρή εναλλακτική λύση για τα άτομα με περιορισμένες ευκαιρίες απασχολησιμότητας σε θέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και για άτομα με υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και ιδέες.
 • Σήμερα οι ευκαιρίες και οι μέθοδοι για εξεύρεση πόρων είναι μεγαλύτεροι απ’ ό,τι παλαιότερα.
 • Είναι μια ουσιαστική διέξοδος για τα άτομα για τα οποία η ανεξαρτησία και η δημιουργικότητα αποτελούν υψηλές εργασιακές αξίες.
 • Προσφέρει, σε κάποιες περιπτώσεις, καλύτερες προοπτικές ασφάλειας από μια θέση μισθωτού σε μια ανασφαλή αγορά εργασίας.
 • Δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες πρωτοβουλίας και ευελιξίας.
 • Ιδιαίτερα οι νέοι μπορούν να ασχοληθούν αποτελεσματικότερα με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ομάδες παρόμοιας ηλικίας, καθώς και να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία συνήθως γνωρίζουν καλύτερα.
 • Η επιτυχημένη επιχειρηματικότητα δίνει οπωσδήποτε μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές από ό,τι η μισθωτή εργασία και μεγαλύτερο έλεγχο επί των πράξεων [1].

[1] Λιούκας, 2005, Phillipson, 2002, σελ. 15-23

 

Οι περιορισμοί της επιχειρηματικότητας

Όσον αφορά τους περιορισμούς της επιλογής της επιχειρηματικότητας, κάθε επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής:

 • Στο ξεκίνημα – και όχι μόνο - θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί τις πολλές ώρες εργασίας και τον περιορισμό της προσωπικής και κοινωνικής του ζωής
 • Ο επιχειρηματικός κίνδυνος δημιουργεί άγχος που το άτομο πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί
 • Ο επίδοξος επιχειρηματίας πρέπει να είναι έτοιμος για τη δυσπιστία ή την προκατάληψη που θα έχουν απέναντί του οι υποψήφιοι πελάτες, οι παλαιότεροι επιχειρηματίες και οι ανταγωνιστές
 • Η αποτυχία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αυτοπεποίθηση του ίδιου, αλλά και να μειώσει τις δυνατότητες απασχολησιμότητας του, στην περίπτωση που κάποια στιγμή αναζητήσει εξαρτημένη εργασία.
 • Η απειρία, που μπορεί να έχει ένας νέος επιχειρηματίας, μπορεί να τον οδηγήσει να τιμολογήσει χαμηλά την προσφορά του ή και υποστεί εκμετάλλευση από πιθανούς συνεργάτες
 • Λανθασμένες επιλογές ή εμμονή σε παραδοσιακές μορφές επιχειρηματικότητας, μπορεί να προσφέρουν μόνον οριακή επιβίωση στην επιχείρηση
 • Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει στις επιχειρηματικές απόπειρες είναι η υπερβολική αυτοπεποίθηση που πολλές φορές μετατρέπεται σε αλαζονεία, ιδιαίτερα μετά από επιτυχημένες επιχειρηματικές συμφωνίες. Μελέτες [1] δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων εκτιμούν, ότι η πιθανότητα επιτυχίας της επιχείρησής τους είναι 70%, ενώ η πιθανότητα επιτυχίας μιας αντίστοιχης επιχείρησης είναι μόνο 39%.
 • Ενημερωθείτε εδώ για τα 30 πεδία δράσης για τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και εδώ για τα σημαντικότερα καθημερινά εμπόδια για την απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας, όπως παρουσιάζονται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

[1] Cooper et al., 1988