Στο θεματικό αυτό κατάλογο θα έχεις την ευκαιρία να εξοικειωθείς με επαγγέλματα διαφόρων επαγγελματικών κλάδων, όπως Υγεία, Τουρισμός, Πράσινα Επαγγέλματα, Εκπαίδευση, Τεχνολογία κλπ. Το βίντεο για κάθε τομέα θα παρουσιάζει τους σημαντικότερους χώρους εργασίας, τα πιο αντιπροσωπευτικά επαγγέλματα του κάθε τομέα ή/και τα επίπεδα επαγγελματικης ιεραρχίας. Επαγγελματίες από διαφορετικά επαγγέλματα των κλάδων αυτών θα περιγράφουν το χώρο εργασίας τους και τις βασικές δραστηριότητες του επαγγέλματός τους.

Τα βίντεο των επαγγελματικών τομέων θα είναι διαθέσιμα σύντομα.

Μέχρι τότε, μπορείς να δεις ενδιαφέροντα βίντεο εδώ και εδώ.