Όλες οι Ανακοινώσεις

Το ΣΦΕΕ Innovation Project είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον κλάδο της υγείας. Διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδας σε συνεργασία με τους Industry Disruptors – Game Changers, με στόχο την επιβράβευση της καινοτομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων στο χώρο της Υγείας. 

Η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας, ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών, η άρτια διαδικασία αξιολόγησης αλλά κυρίως το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των προτάσεων, συνέβαλαν στη θεσμοθέτηση και εκ νέου διοργάνωση του Innovation Project για δεύτερη συνεχή χρονιά, καθώς και στο σχεδιασμό επιπρόσθετων δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση επιχειρηματικής υλοποίησης των υποβληθέντων προτάσεων.

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται και να έχουν δημιουργηθεί με βάση:

  • Την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες
  • Την εξωστρέφεια
  • Την ελληνική προστιθέμενη αξία
  • Την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη
  • Τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών
  • Την προβολή των δημιουργικών και παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας

 

Προθεσμία υποβολής των προτάσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2014.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.