Όλες οι Ανακοινώσεις

Ο ΣΕΒ και η Eurobank διοργανώνουν πανελλήνιο διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας με τίτλο "Η Ελλάδα Καινοτομεί!" με στόχο την ενθάρρυνση της έρευνας και παραγωγής καινοτομίας ως βασική φιλοσοφία για την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. 

Αναλυτικά στόχοι του Διαγωνισμού είναι:

 • η ανάδειξη προϊόντων εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και προϊόντων ή υπηρεσιών που καινοτομούν και ενισχύουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας
 • η σύνδεση των προϊόντων αυτών με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.
 • η επιβράβευση υποψηφιοτήτων που προέρχονται από  ερευνητές, ερευνητικές ομάδες, επιχειρήσεις και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι χρηματικά και συνοδεύονται από τιμητική πλακέτα ενώ απονέμονται ως εξής:

 • δύο για την εφαρμοσμένη έρευνα.
 • δύο για την καινοτομία.

 

Εκτός από τα 4 χρηματικά βραβεία  για τις 4 συμμετοχές που θα βραβευθούν και οι 20 προκριθέντες προβάλλονται μέσω:

 • ειδικής Τελετής Βράβευσης
 • επικοινωνίας στα Μ.Μ.Ε.
 • επικοινωνίας μέσω του Δικτύου της Τράπεζας Eurobank, επαγγελματικών φορέων κτλ.
 • έκδοσης λευκώματος το οποίο θα διανεμηθεί σε επιχειρήσεις & ακαδημαϊκά ιδρύματα
 • επικοινωνίας και υποστήριξης στην οργάνωση συναντήσεων με την επιχειρηματική και χρηματοπιστωτική κοινότητα
 • περιφερειακών εκθέσεων που θα εγκαινιαστούν με εκδηλώσεις σε κέντρα επιχειρηματικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17.00.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.