Όλες οι Ανακοινώσεις

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί τα τελευταία 25 χρόνια το Πρόγραμμα "HRTP Human Resources Training Programme - Japan Industry Insight", το οποίο προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη επιχειρήσεων από χώρες - μέλη της ΕΕ να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές, τη δομή, την κουλτούρα και τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους.

To επόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λάβει χώρα από 11 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν συμμετοχή έως τις 26 Φεβρουαρίου 2015.

Το πρόγραμμα απευθυνεται σε στελέχη μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η επιλογή των στελεχών που θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα "HRTP - Japan Industry Insight " θα βασιστεί στα επαγγελματικά προσόντα των υποψηφίων και τη στρατηγική της επιχείρησης σε σχέση με την Ιαπωνία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει τις δαπάνες που αφορούν στα δίδακτρα, ενώ οι εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας ύψους 3.000 ευρώ για τα έξοδα διαβίωσής τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.