Όλες οι Ανακοινώσεις

Το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου, για 5η φορά, στο  Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο σε θέματα Επιχειρηματικότητας των νέων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Απευθύνεται σε νέους και νέες, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, 18-35 ετών, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής κατεύθυνσης, με τη συμμετοχή πάνω από 150 διακεκριμένων εισηγητών και τη στήριξη αξιόλογων επιχειρήσεων.

Ο βασικό στόχος του Πανοράματος είναι η ενημέρωση των νέων, μέσα από 33 εισηγήσεις (πάνελ) σχετικά με τις τάσεις και τις επαγγελματικές επιλογές που προσφέρουν περίπου 15 κλάδοι/τομείς της οικονομίας, προκειμένου να επιλέξουν τη βελτιστη πορεία είτε ως στελέχη επιχειρήσεων είτε ως επιχειρηματίες.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.