Όλες οι Ανακοινώσεις

Το ΙΚΥ ως εθνικός φορέας απονομής υποτροφιών,  σχεδιάζει πρόγραμμα υποτροφιών το οποίο αφορά στη χορήγηση χρηματικών υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, διάρκειας δύο ετών, με παράλληλη καθημερινή πρακτική άσκηση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών και της πρακτικής άσκησης οι επιχειρήσεις θα αναλάβουν την υποχρέωση απασχόλησης αυτών των επιστημόνων για μια διετία.

Για το σκοπό αυτό το ΙΚΥ προχώρησε στην εκπόνηση του παρακάτω ερωτηματολογίου προκειμένου να γίνει η καταγραφή των επιχειρήσεων και των αναγκών τους σε επιστημονικό δυναμικό ανά επιστημονική περιοχή και ειδίκευση. Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις/ οργανισμούς. Καλείται να το συμπληρώσει είτε ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης/ οργανισμού. 

Μετά της συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώθει από τις επιχειρήσεις – οργανισμούς έως τις 5 Ιουλίου, θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα με σκοπό τον άμεσο σχεδιασμό και  την υλοποίηση των προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση η συμβολή σας θα είναι πολύτιμη στην προσπάθεια του ΙΚΥ να δημιουργήσει Μητρώο Επιχειρήσεων και να καταγράψει τις ανάγκες τους σε επιστημονικό δυναμικό. Μετά την επεξεργασία των στοιχείων, θα ακολουθήσει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων για πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση και απασχόληση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ