Όλες οι Ανακοινώσεις

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας, οι συνθήκες φαίνεται να δυσκολεύουν τους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτήν. Η έλλειψη εμπειρίας και εργασιακών δεξιοτήτων, σε συνδυασμό με την απουσία κατάλληλων ευκαιριών για την απόκτηση των εν λόγω δεξιοτήτων, είναι ορισμένα μόνο από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καθώς διανύουν το δύσκολο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ολοκλήρωσης των σπουδών τους και της έναρξης της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την κρίσιμη περίοδο της ζωής τους.

Το Drop'pin είναι ένας νέος δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν ευκαιρίες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους, φέρνοντάς τους πιο κοντά σε επιχειρήσεις/οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες. Παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το Drop'pin προσφέρεται για την ανταλλαγή ευκαιριών για νέους ανά την Ευρώπη, καθώς και για την προώθηση της κινητικότητας των νέων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ και εδώ.