Αυτοαξιολόγηση μεταγνωστικής ικανότητας

Aυτοαξιολόγηση μεταγνωστικής ικανότητας (ικανότητα να μαθαίνω)

Συμπλήρωσε τον ακόλουθο πίνακα, επιλέγοντας τον βαθμό στον οποίο μπορείς να ολοκληρώσεις επιτυχώς την κάθε αριθμημένη δήλωση της αριστερής στήλης. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης κυμαίνεται από το 1 (Δεν το καταφέρνω καθόλου) έως το 4 (Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου). Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση.
Όταν ολοκληρώσεις τη συμπλήρωση πάτησε το κουμπί «Αποτέλεσμα» στο τέλος των ερωτήσεων.

Είμαι σε θέση να… Δεν το καταφέρνω καθόλου Το καταφέρνω, αλλά ίσως να χρειαστώ βοήθεια Το καταφέρνω επαρκώς χωρίς βοήθεια Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου
1. κατανοώ τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνω.
2. προσδιορίζω έναν μαθησιακό στόχο, καθώς και τη διαδικασία που θα ακολουθήσω.
3. εντοπίζω τις τεχνικές με τις οποίες μπορώ να παρακολουθώ αποτελεσματικά τη μάθησή μου.
4. διακρίνω τους τρόπους με τους οποίους διαχειρίζομαι τον χρόνο μου.
5. αναγνωρίζω την πληροφορία που μου παρέχεται και αναζητώ επιπλέον πληροφόρηση, όταν χρειάζεται.
6. διακρίνω τους σκοπούς και τους στόχους των μαθησιακών μου εμπειριών.
7. αναγνωρίζω τις μαθησιακές στρατηγικές που χρησιμοποιώ.
8. αναγνωρίζω ποιοι τρόποι μάθησης είναι αποτελεσματικότεροι για εμένα.
9. αντιλαμβάνομαι ποιες τεχνικές είναι αποτελεσματικές ή αναποτελεσματικές για εμένα.
10. εντοπίζω τις σχετικές στρατηγικές που μου ταιριάζουν, λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική μου σχέση με τον χρόνο.
11. αξιολογώ την πληροφορία που μου παρέχεται και χρησιμοποιώ διάφορες στρατηγικές για την επεξεργασία της.
12. αποτιμώ τη μαθησιακή μου προσπάθεια, εξάγοντας συμπεράσματα σε σχέση με την αποτελεσματικότητά μου.
13. αξιολογώ τις μαθησιακές στρατηγικές μου, εντοπίζοντας αυτές που με βοηθούν περισσότερο.
14. συνθέτω έναν προσωπικό τρόπο μάθησης, με βάση τις στρατηγικές που έχω επιλέξει.
15. εξετάζω διορθωτικές στρατηγικές όταν εντοπίζω δυσκολίες στη μάθησή μου.
16. αναθεωρώ και αναπροσαρμόζω τις στρατηγικές που χρησιμοποιώ για τη διαχείριση του χρόνου, όταν το κρίνω απαραίτητο.
17. συσχετίζω συστηματικά και οργανωμένα τη νέα γνώση με την προϋπάρχουσα.
18. διερευνώ την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων μου.
19. διαμορφώνω μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνω και τη χρησιμοποιώ για να αποκτήσω νέες γνώσεις.
20. αναπτύσσω ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, εμμένοντας στον μαθησιακό μου στόχο.
21. αναπροσαρμόζω τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνω, όταν χρειάζεται.
22. διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τον χρόνο μου ώστε να κατακτώ τους μαθησιακούς μου στόχους.
23. υιοθετώ στρατηγικές αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της πληροφορίας και κατακτώ σε βάθος τη γνώση.
24. αξιοποιώ την ανατροφοδότηση για να βελτιώσω τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνω στο παρόν και στο μέλλον.