Αυτοαξιολόγηση ικανότητας σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης

Aυτοαξιολόγηση ικανότητας σχεδιασμού σταδιοδρομίας και λήψης απόφασης

Συμπλήρωσε τον ακόλουθο πίνακα, επιλέγοντας τον βαθμό στον οποίο μπορείς να ολοκληρώσεις επιτυχώς την κάθε αριθμημένη δήλωση της αριστερής στήλης. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης κυμαίνεται από το 1 (Δεν το καταφέρνω καθόλου) έως το 4 (Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου). Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση.
Όταν ολοκληρώσεις τη συμπλήρωση πάτησε το κουμπί «Αποτέλεσμα» στο τέλος των ερωτήσεων.

Είμαι σε θέση να… Δεν το καταφέρνω καθόλου Το καταφέρνω, αλλά ίσως να χρειαστώ βοήθεια Το καταφέρνω επαρκώς χωρίς βοήθεια Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου
1. γνωρίζω τον εαυτό μου και διερευνώ τα προσωπικά μου χαρακτηριστικά.
2. αναγνωρίζω τους πολλαπλούς ρόλους ζωής και σταδιοδρομίας που κατέχω.
3. κατανοώ τη διαδικασία των μεταβάσεων στη ζωή μου και αναγνωρίζω τη σημασία τους.
4. προσδιορίζω τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αξίες.
5. κατανοώ ότι η προσωπική και επαγγελματική μου ταυτότητα μεταβάλλεται διαρκώς από την ανάληψη διαφόρων ρόλων σε ποικίλες πλευρές της ζωής μου.
6. προσδιορίζω τα προσωπικά και επαγγελματικά μου σχέδια με βάση τις αυθεντικές μου αξίες.
7. διερευνώ τον εαυτό μου και το περιβάλλον σ’ έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.
8. κατανοώ τη διαδικασία λήψης απόφασης και γνωρίζω τα βήματα που την αποτελούν.
9. κατανοώ πώς σκέφτομαι και λειτουργώ όταν λαμβάνω μία απόφαση.
10. αναγνωρίζω την πιθανή αναποφασιστικότητα σταδιοδρομίας μου ως μια φυσική, προσωρινή δυσκολία.
11. καθορίζω επακριβείς, ξεκάθαρους και χρονικά οριοθετημένους στόχους.
12. εμπλουτίζω την αυτογνωσία μου αναζητώντας νέες εμπειρίες και ερεθίσματα.
13. αντιλαμβάνομαι τις πιθανές σχέσεις μεταξύ των ρόλων ζωής και σταδιοδρομίας και τις ερμηνεύω.
14. διερευνώ δεξιότητες για τη διαχείριση των μεταβάσεων και τις αναπτύσσω.
15. κατανοώ τη σημασία των προσωπικών/εργασιακών μου αξιών και συνειδητοποιώ την προσωπική ευθύνη σε ζητήματα ζωής και σταδιοδρομίας.
16. αντιλαμβάνομαι πως κάποιοι ρόλοι που αναλαμβάνω μπορεί να μπουν στο επίκεντρο της ζωής μου ή να παραμείνουν περιφερειακοί.
17. κατανοώ ότι τα προσωπικά και επαγγελματικά μου σχέδια ανασχηματίζονται διαρκώς.
18. αποτιμώ και αξιολογώ τη δεκτικότητά μου στις νέες συνθήκες και προκλήσεις.
19. προσδιορίζω το πρόβλημα και αξιολογώ τη σημασία της απόφασης.
20. συνεξετάζω τα στοιχεία της προσωπικότητάς μου και άλλους εξωγενείς παράγοντες κατά τη διαδικασία λήψη απόφασης.
21. κατανοώ την επαγγελματική μου αναποφασιστικότητα και εντοπίζω τους παράγοντες που ευθύνονται για τις δυσκολίες των αποφάσεών μου.
22. αναπτύσσω και διαχειρίζομαι «εξυπνότερους» βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τη σταδιοδρομία μου.
23. προσδιορίζω την αυτοαντίληψή μου σε σχέση με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μου.
24. επιδεικνύω δεκτικότητα ανάληψης πολλαπλών ρόλων ζωής και σταδιοδρομίας και αποτιμώ τη χρησιμότητά τους.
25. ενισχύω τη γνώση μου για τις ακούσιες ή εκούσιες αλλαγές στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή.
26. ερμηνεύω την επίδραση των προσωπικών και επαγγελματικών μου αξιών στις προσωπικές και επαγγελματικές μου επιλογές.
27. συνειδητοποιώ ότι οι ρόλοι της ζωής μου αναδεικνύουν πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής μου ταυτότητας.
28. αντιλαμβάνομαι δυναμικά τη ζωή και τη σταδιοδρομία μου: γνωρίζω πώς να κάνω κάτι, πώς να είμαι, πώς να γίνω.
29. αντιλαμβάνομαι τη σημασία της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας στα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά μου σχέδια.
30. επεξεργάζομαι εναλλακτικές επιλογές και καταλήγω στην πιο χρήσιμη και προσιτή.
31. ερμηνεύω την προσέγγισή μου και διαμορφώνω το προσωπικό μου «προφίλ» λήψης απόφασης.
32. διακρίνω τον τρόπο και τον βαθμό που οι διάφορες δυσκολίες επηρεάζουν την ικανότητα μου να λαμβάνω αποφάσεις.
33. διαμορφώνω συγκεκριμένες ενέργειες και βήματα δράσης για την υλοποίηση των στόχων μου.
34. διαμορφώνω την αυτοαντίληψή μου με βάση τις επιλογές ζωής και σταδιοδρομίας μου.
35. συνειδητοποιώ τον αντίκτυπο των πολλαπλών ρόλων στην προσωπική και επαγγελματική μου ανάπτυξη και τους αξιοποιώ αποτελεσματικά.
36. σχεδιάζω και εφαρμόζω αποτελεσματικές τεχνικές για τη διαχείριση των μεταβάσεών μου.
37. αποδίδω νόημα και σκοπό στον ρόλο της εργασίας μου συνειδητοποιώντας τον αντίκτυπό της σε εμένα και στο κοινωνικό σύνολο.
38. εμπλουτίζω την αυτογνωσία μου με βάση τις εμπειρίες μου από το παρελθόν και το παρόν, για να σχεδιάσω το μέλλον μου.
39. καθορίζω προτεραιότητες και οριοθετώ τα προσωπικά και επαγγελματικά μου σχέδια.
40. προσαρμόζομαι αποτελεσματικά στις αλλαγές ζωής και σταδιοδρομίας μου.
41. εφαρμόζω την απόφασή μου με δέσμευση και την επαναξιολογώ.
42. επαναπροσδιορίζω το προσωπικό μου «προφίλ» με βάση τα αποτελέσματα των αποφάσεών μου.
43. χρησιμοποιώ μεθόδους και στρατηγικές προκειμένου να διαχειριστώ την αναποφασιστικότητα στη σταδιοδρομία μου, ως πρόκληση και όχι ως απειλή.
44. αξιολογώ το αποτέλεσμα και επαναπροσδιορίζω τη στοχοθεσία μου, αν χρειάζεται.