Αυτοαξιολόγηση ικανότητας αναζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης ή/ και εργασίας

Aυτοαξιολόγηση ικανότητας αναζήτησης και ανάλυσης ευκαιριών εκπαίδευσης ή/και εργασίας

Συμπλήρωσε τον ακόλουθο πίνακα, επιλέγοντας τον βαθμό στον οποίο μπορείς να ολοκληρώσεις επιτυχώς την κάθε αριθμημένη δήλωση της αριστερής στήλης. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης κυμαίνεται από το 1 (Δεν το καταφέρνω καθόλου) έως το 4 (Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου). Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση.
Όταν ολοκληρώσεις τη συμπλήρωση πάτησε το κουμπί «Αποτέλεσμα» στο τέλος των ερωτήσεων.

Είμαι σε θέση να… Δεν το καταφέρνω καθόλου Το καταφέρνω, αλλά ίσως να χρειαστώ βοήθεια Το καταφέρνω επαρκώς χωρίς βοήθεια Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου
1. γνωρίζω με ακρίβεια τις πληροφορίες που αναζητώ.
2. αναζητώ πληροφορίες σε διάφορα μέσα πληροφόρησης.
3. κατανοώ τις πληροφορίες που βρίσκω από πολλαπλές πηγές.
4. εντοπίζω την «ευκαιρία» σκεπτόμενος/η με δημιουργικό τρόπο.
5. εντοπίζω τη σκοπιμότητα εφαρμογής μιας νέας ιδέας.
6. διερωτώμαι πού και πώς πρέπει να αναζητώ πληροφορίες σχετικά με αυτό το οποίο ψάχνω.
7. διερευνώ τεχνικές αναζήτησης για να διευκολυνθώ στη διερεύνηση, αξιοποιώντας τους κατάλληλους όρους.
8. συγκρίνω και απορρίπτω την άχρηστη, λανθασμένη και ασυνεπή πληροφορία.
9. αξιολογώ την «ευκαιρία», αφού συγκεντρώσω όλα τα δεδομένα σχετικά με αυτή.
10. εκτιμώ ρεαλιστικά τα οφέλη μιας νέας ιδέας στο άτομο και την κοινωνία.
11. αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα της αναζήτησης πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.
12. εστιάζω σε αυτό που αναζητώ, κάνοντας σωστή διαχείριση του χρόνου.
13. ελέγχω και αξιολογώ την αξιοπιστία των πηγών μου.
14. κατανοώ τον αντίκτυπο των «ευκαιριών» στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή.
15. αξιολογώ την υλοποίηση νέων ιδεών αναφορικά με την προσωπική και κοινωνική μου ανάπτυξη.
16. οργανώνω και διαχειρίζομαι αποτελεσματικά το σύνολο των πληροφοριών που συγκεντρώνω.
17. εστιάζω σε πληροφορίες που σχετίζονται με αυτό που αναζητώ, αποφεύγοντας τους περισπασμούς.
18. ιεραρχώ τις χρήσιμες πληροφορίες, ανάλογα με τις προσωπικές και επαγγελματικές μου αξίες, ανάγκες και επιθυμίες.
19. αξιοποιώ την «ευκαιρία» με καινοτόμο τρόπο, συνδυάζοντάς τον, δημιουργικά, με τον ήδη γνωστό.
20. εφαρμόζω τη νέα ιδέα επιδιώκοντας να κάνω τον κόσμο καλύτερο.