Αυτοαξιολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης

Aυτοαξιολόγηση συναισθηματικής νοημοσύνης

Συμπλήρωσε τον ακόλουθο πίνακα, επιλέγοντας τον βαθμό στον οποίο μπορείς να ολοκληρώσεις επιτυχώς την κάθε αριθμημένη δήλωση της αριστερής στήλης. Συγκεκριμένα, ο βαθμός επιτυχούς ολοκλήρωσης κυμαίνεται από το 1 (Δεν το καταφέρνω καθόλου) έως το 4 (Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου). Δεν υπάρχει σωστή ή λανθασμένη απάντηση.
Όταν ολοκληρώσεις τη συμπλήρωση πάτησε το κουμπί «Αποτέλεσμα» στο τέλος των ερωτήσεων.

Είμαι σε θέση να… Δεν το καταφέρνω καθόλου Το καταφέρνω, αλλά ίσως να χρειαστώ βοήθεια Το καταφέρνω επαρκώς χωρίς βοήθεια Το καταφέρνω εξαιρετικά καλά μόνος/η μου
1. αναγνωρίζω τα διάφορα συναισθήματα και αντιλαμβάνομαι το εύρος και τον διαφορετικό τρόπο έκφρασής τους.
2. κατανοώ την προέλευση των συναισθημάτων μου ώστε να τα αξιοποιώ αποτελεσματικά στην καθημερινότητά μου.
3. εντοπίζω τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες μου αναφορικά με τη διαχείριση των συναισθημάτων μου σε διάφορες συνθήκες.
4. αλληλεπιδρώ αρμονικά με τους άλλους προωθώντας τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων.
5. εκφράζω τις επιθυμίες και τις σκέψεις μου με αμεσότητα και αυτοπεποίθηση, λαμβάνοντας υπόψη τα συναισθήματα και τις απόψεις των άλλων.
6. κατανοώ τη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας με άλλους ανθρώπους.
7. διαμορφώνω τους στόχους μου και δεσμεύομαι για την επίτευξή τους.
8. διακρίνω τον ρόλο των συναισθημάτων μου στην προσωπική και επαγγελματική μου ζωή.
9. αναγνωρίζω τον τρόπο που λειτουργούν τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις που μπορούν να προκαλέσουν.
10. κατανοώ τον τρόπο που τα συναισθήματα επηρεάζουν τη συμπεριφορά μου και τη συμπεριφορά των άλλων.
11. αντιλαμβάνομαι τη σημασία των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων και της ικανότητάς μου να μπαίνω στη θέση τους.
12. αναλογίζομαι τον τρόπο με τον οποίο υπερασπίζομαι τις επιλογές μου, σεβόμενος/η τις ανάγκες τωνάλλων.
13. αξιολογώ τον αντίκτυπο της αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργασίας στην προσωπική και επαγγελματική μου ανάπτυξη.
14. κατανοώ τη σπουδαιότητα της δέσμευσης στον στόχο μου με βάση τα κίνητρά μου.
15. κατανοώ και εκφράζω τα συναισθήματά μου, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τα όριά μου.
16. επεξεργάζομαι και ερμηνεύω τα συναισθήματά μου με ακρίβεια και συνέπεια.
17. ερμηνεύω την επίδραση των συναισθημάτων μου στην έκβαση μιας συγκεκριμένης κατάστασης.
18. εκφράζω ενδιαφέρον και σεβασμό στις απόψεις των άλλων, θέτοντας τα θεμέλια της ουσιαστικής επικοινωνίας.
19. αντιλαμβάνομαι την αξία της ευελιξίας και των πρωτοβουλιών στη διεκδίκηση των συμφερόντων μου.
20. επιδεικνύω ενδιαφέρον στην επίλυση συγκρούσεων με στόχο την αρμονική συνύπαρξη.
21. ερμηνεύω τον ρόλο της θετικής διάθεσης στη διαδικασία επίτευξης του στόχου του.
22. εκφράζω και αξιολογώ τα συναισθήματά μου με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και κοινωνικά αποδεκτό τρόπο.
23. διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου με τρόπο που να προωθεί την προσωπική και κοινωνική ευημερία.
24. βρίσκω τρόπους διαχείρισης της συναισθηματικής μου φόρτισης, επιδεικνύοντας αυτοπειθαρχία και ανθεκτικότητα.
25. υιοθετώ στάση αποδοχής και ενσυναίσθησης στις προσωπικές και επαγγελματικές μου σχέσεις.
26. χρησιμοποιώ την εμπειρία μου για να θέσω όρια, εκφράζοντας τα γνήσια συναισθήματά μου με κοινωνικά κατάλληλο τρόπο.
27. αναλαμβάνω πρωτοβουλίες προωθώντας τη θετική αλλαγή σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.
28. αντιμετωπίζω αποτελεσματικά τις δυσκολίες που προκύπτουν και πετυχαίνω τον στόχο μου.