Το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα απαραίτητο έγγραφο προκειμένου να μπορέσεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου και να κερδίσεις την ευκαιρία για μία συνέντευξη με τον υποψήφιο εργοδότη. Ταυτόχρονα, καθοδηγεί τον εργοδότη για τα περαιτέρω στοιχεία που πρέπει να αντλήσει για σένα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.


Μυστικά για τη δημιουργία του βιογραφικού σημειώματος

  • Φρόντισε να προβάλει τη μοναδικότητά σου και διαφοροποίησε το βιογραφικό σου ανάλογα με τη θέση εργασίας που διεκδικείς, αναδεικνύοντας κάθε φορά τα στοιχεία εκείνα που είναι συναφή με τη συγκεκριμένη θέση. Μην αντιγράφεις βιογραφικά άλλων.
  • Ενημέρωνε συστηματικά το βιογραφικό σου σημείωμα με τα νέα δεδομένα (π.χ. ένα νέο σεμινάριο που παρακολούθησες) και μην αναφέρεις ψευδή στοιχεία, γιατί σε περίπτωση που ο εργοδότης ζητήσει αποδεικτικά γι'αυτά, θα εκτεθείς και θα χάσεις τη θέση.
  • Είναι επίσημο έγγραφο και δεν επιτρέπεται να είναι χειρόγραφο, αλλά πρέπει να είναι γραμμένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τυπωμένο με εκτυπωτή σε χαρτί μεγέθους Α4. Πρόσεχε ιδιαίτερα την ορθογραφία και το συντακτικό. Προσπάθησε να μην ξεπεράσεις τις δύο σελίδες.
  • Ό,τι αναφέρεις στο βιογραφικό σου σημείωμα να είσαι σίγουρος/η ότι μπορείς να το αποδείξεις αν όχι με επίσημα αποδεικτικά, με την ίδια την εμπειρία σου και τις γνώσεις σου. Ο ατομικός σου φάκελος προσόντων και δεξιοτήτων είναι σημαντικό να συνοδεύει το βιογραφικό σου σημείωμα και να τεκμηριώνει ότι αναφέρεις σε αυτό. Επίσης ο ατομικός φάκελος είναι απαραίτητος για να μπορείς να ανατρέχεις σε αυτόν για την δημιουργία του βιογραφικού σημειώματος καθώς αποτελεί την "τράπεζα" των προσόντων σου. Χρήσιμο εργαλείο για την προετοιμασία του ατομικού σου φακέλου προσόντων και δεξιοτήτων είναι το e-portfolio.
  • Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει να χρησιμοποιούμε το Ευρωπαϊκό πρότυπο βιογραφικού σημειώματος, το Europass CV. Το έγγραφο αυτό σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει κοινή μορφή για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα προσωπικό έγγραφο, με το οποίο μπορείς να παρουσιάσεις τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα σου καθώς και άλλα προσωπικά στοιχεία. Το Europass CV είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για άτομα που δεν διαθέτουν μακρόχρονη προϋπηρεσία καθώς δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία του ενδιαφερόμενου με αναφορές σε πραγματικά περιστατικά όχι μόνο από τον εργασιακό βίο αλλά και από την καθημερινή ζωή, που αποδεικνύουν την ύπαρξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Περισσότερες πληροφορίες για τη συμπλήρωση του Europass CV μπορείς να βρεις εδώ κι εδώ.

Ένα βιογραφικό συνήθως θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Προσωπικά στοιχεία: Ανάφερε απαραίτητα ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Επίσης, αν σου το ζητήσουν ή το επιθυμείς αναφέρεις και άλλα στοιχεία, όπως τόπο διαμονής, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Σπουδές ή Εκπαίδευση: Ανάφερε τις σπουδές που έχεις κάνει, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, δηλαδή να αρχίζεις με το πιο πρόσφατο και να ακολουθούν τα επόμενα μέχρι το πιο παλιό. Αυτό γίνεται για να μπορεί εύκολα και γρήγορα ο εργοδότης να εντοπίζει τις πιο πρόσφατες σπουδές σου, που συνήθως τον ενδιαφέρουν περισσότερο, ενώ παράλληλα δίνεις και έμφαση σε αυτές.
Επαγγελματική εμπειρία - Προϋπηρεσία: Μπορείς να παρουσιάζεις ως εργασιακή εμπειρία: την πρακτική σου άσκηση, την εθελοντική εργασία που έχεις προσφέρει, την συμμετοχή σου σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, την μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών σου, την εποχική απασχόληση, την στρατιωτική σου θητεία. Μην παραλείπεις εργασιακή εμπειρία ακόμα κι αν είναι άσχετη με τις σπουδές σου. H εργασιακή εμπειρία πρέπει να αναφέρεται με αντίστροφη χρονολογική σειρά όπως και οι σπουδές, με τη λογική ότι η πιο πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία είναι περισσότερο συναφής με τη θέση εργασίας που ζητάς τώρα. Αν διαθέτεις επαγγελματική εμπειρία που δεν μπορείς να αποδείξεις, και η οποία ωστόσο είναι συναφής με τη θέση εργασίας που διεκδικείς, μπορείς να την αναφέρεις γνωρίζοντας ότι τελικά ο υποψήφιος εργοδότης ενδέχεται να ζητήσει διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια μιας πιθανής συνέντευξης και μπορεί να μη τη λάβει τελικά υπόψη του.
Επιμόρφωση - Συνεχιζόμενη κατάρτιση: Ανάφερε τυχόν επιμορφωτικά σεμινάρια και ειδικά προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, που έχεις παρακολουθήσει, δίνοντας ακριβείς πληροφορίες, όπως χρονολογία παρακολούθησης, διάρκεια σεμιναρίου, φορέα υλοποίησης και τίτλο σεμιναρίου. Επίσης μπορείς να αναφέρεις τη συμμετοχή σου σε προγράμματα κινητικότητας ή ανταλλαγής σπουδαστών Erasmus ή άλλα, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για το πρόγραμμα και το τι αποκόμισες. Αν έχεις παρακολουθήσει ολιγάριθμες ημερίδες ή συνέδρια μπορείς να τα αναφέρεις σε αυτή την κατηγορία. Αν είναι πάρα πολλές οι ημερίδες και τα συνέδρια μην τα αναφέρεις αναλυτικά και κουράσεις αυτόν που θα το διαβάσει. Μπορείς κάτω από τη συγκεκριμένη επικεφαλίδα να αναφέρεις «Παρακολούθηση σεμιναρίων/ημερίδων επιστημονικού ενδιαφέροντος»
Ξένες γλώσσες: Αν διαθέτεις κάποιο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, που αποδεικνύει το επίπεδο κατοχής της, δίνε ακριβή στοιχεία για τα διπλώματα που έχεις, το φορέα χορήγησης και την ημερομηνία κτήσης του τίτλου Αν μιλάς μια γλώσσα αλλά δεν κατέχεις κάποιο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, τότε μπορείς να αναφέρεις τη γλώσσα, χαρακτηρίζοντας το επίπεδο γνώσης.
Γνώσεις Η/Υ: Παρουσίασε λεπτομερώς το επίπεδο χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναφέροντας όλα όσα γνωρίζεις σχετικά με τα Λειτουργικά Συστήματα, τις γλώσσες προγραμματισμού και τα προγράμματα.
Άλλες γνώσεις (Συμπληρωματικές πληροφορίες): Ανάφερε άλλες γνώσεις που τυχόν έχεις αποκτήσει μέσω τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης και δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη κατηγορία. Τέτοιες πληροφορίες ενδεικτικά μπορεί να είναι: κατοχή άδειας άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού κάποιων ειδικών μηχανημάτων, κατοχή άδειας οδήγησης, πάντα σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της θέσης.
Προσωπικά ενδιαφέροντα: Ανάφερε κάθε ενασχόληση ή δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου σου, που μπορεί να δώσει στους εργοδότες περισσότερα στοιχεία για την προσωπικότητά σου.
Συστάσεις: Ανάφερε τα στοιχεία σημαντικών προσώπων, κατά προτίμηση, που μπορούν να εγγυηθούν για σένα και τις ικανότητές σου, επειδή σε γνωρίζουν προσωπικά και έχουν ή είχαν στο παρελθόν κάποια μορφή συνεργασίας μαζί σου. Σημαντική προϋπόθεση για να αναφέρεις τα στοιχεία των προσώπων αυτών είναι να έχεις ζητήσει την άδειά τους για αυτό ή ακόμα καλύτερα να έχεις πάρει από αυτούς συστατικές επιστολές. Εφόσον ισχύει κάτι από τα δυο μπορείς να αναφέρεις τα ονόματα των προσώπων, την ειδικότητά τους, τη θέση και τον φορέα στον οποίο απασχολούνται. Σε αντίθετη περίπτωση εφόσον είσαι σίγουρος / η ότι θα έχεις συστάσεις αλλά δε μπορείς να αναφέρεις ακριβή στοιχεία, τότε μπορείς να γράψεις ότι έχεις συστάσεις διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν από τον εργοδότη.