Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα τυπικό γράμμα που απευθύνεται στον εργοδότη και επισυνάπτεται με το βιογραφικό μας, στις περιπτώσεις που το στέλνουμε ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε άμεσα στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ή τον Διευθυντή της εταιρείας, κεντρίζοντας του το ενδιαφέρον για μας, ώστε να μας καλέσει σε συνέντευξη.

Όταν συντάσσεις τη συνοδευτική επιστολή φρόντισε:

  • να είναι σύντομη και να έχει άψογη εμφάνιση
  • να σχετίζεται με την θέση που σε ενδιαφέρει και να απευθύνεται σε συγκεκριμένο άτομο, ακόμα κι αν δεν ξέρεις το όνομά του π.χ. Διευθυντή Τμήματος Προσωπικού
  • να αναφέρεις απαραίτητα τον τρόπο που πληροφορήθηκες για την θέση να δείξεις ότι έχεις κάνει έρευνα για την εταιρεία και ξέρεις τις δραστηριότητές της
  • να εκδηλώσεις το ενδιαφέρον σου για τη θέση και τους λόγους που επιθυμείς να εργαστείς στο συγκεκριμένο χώρο ή εταιρεία
  • να αναφέρεις σύντομα τα σημαντικότερα τυπικά ή άτυπα προσόντα σου και δεξιότητες, με έμφαση στα πιο σχετικά με τη θέση και σε αυτά που θεωρείς ότι αναζητά ο εργοδότης
  • να κλείσεις την επιστολή με ευχαριστήριο τυπικό χαιρετισμό ή/και ένα ευγενικό αίτημα για προσωπική συνάντηση - συνέντευξη.