Εκτύπωση

Η συνοδευτική επιστολή είναι ένα τυπικό γράμμα που απευθύνεται στον εργοδότη και επισυνάπτεται με το βιογραφικό μας, στις περιπτώσεις που το στέλνουμε ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Μας δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούμε άμεσα στο άτομο που είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ή τον Διευθυντή της εταιρείας, κεντρίζοντας του το ενδιαφέρον για μας, ώστε να μας καλέσει σε συνέντευξη.

Όταν συντάσσεις τη συνοδευτική επιστολή φρόντισε: