Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων

Ευρετήριο Άρθρου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται σε 3 επίπεδα:

1.      Την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία

2.      Την δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών, το Γυμνάσιο (πρώτος κύκλος σπουδών ) και το Λύκειο (δεύτερος κύκλος σπουδών)

3.      Την Τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγήσου στην εκπαιδευτική πύλη Ευρυδίκη

Λόγω της φύσης της η παρούσα Πύλη δεν περιλαμβάνει πληροφόρηση για τις βαθμίδες κάτω από την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν επιθυμείς να λάβεις πληροφόρηση για τις βαθμίδες αυτές δες εδώ

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μη υποχρεωτικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια. Διαρκεί τρία έτη και οι μαθητές εγγράφονται στο 15ο έτος της ηλικίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, η γενική μη-υποχρεωτική εκπαίδευση διακρίνεται στο:

  •  Γενικό Λύκειο.  Είναι ένα τριετές πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα προσανατολισμού
  •  Επαγγελματικό Λύκειο.  Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

·         Τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών

·         Τον μετα-δευτεροβάθμιο (προαιρετικό) κύκλο σπουδών, την «τάξη μαθητείας»

Παράλληλα με τα ημερήσια Λύκεια, λειτουργούν επίσης:

·         Εσπερινά Γενικά Λύκεια

·         Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια

Η εκπαίδευση διακρίνεται:

  • Στην τυπική που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Στην μη τυπική που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο περιηγηθείτε εδώ.

Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται είτε εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Επαγγελματικά Λύκεια), είτε με τη μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και μέσω προγραμμάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Η επαγγελματική κατάρτιση διακρίνεται:

1) στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτήν εντάσσονται:

  • Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας) του ΟΑΕΔ
  • Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

2) στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης όπου εντάσσεται η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση δείτε εδώ.

Στη σημερινή εποχή η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς και για την προσωπική επιμόρφωση, εξέλιξη και αυτονομία. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή. Η γνώση είναι δύναμη και η τεχνολογία αρωγός.

Αναζήτησε παρακάτω τον τύπο σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισής σου.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


lobed