Εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται σε 3 επίπεδα:

1.      Την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία

2.      Την δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών, το Γυμνάσιο (πρώτος κύκλος σπουδών ) και το Λύκειο (δεύτερος κύκλος σπουδών)

3.      Την Τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγήσου στην εκπαιδευτική πύλη Ευρυδίκη

Λόγω της φύσης της η παρούσα Πύλη δεν περιλαμβάνει πληροφόρηση για τις βαθμίδες κάτω από την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν επιθυμείς να λάβεις πληροφόρηση για τις βαθμίδες αυτές δες εδώ

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μη υποχρεωτικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια. Διαρκεί τρία έτη και οι μαθητές εγγράφονται στο 15ο έτος της ηλικίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, η γενική μη-υποχρεωτική εκπαίδευση διακρίνεται στο:

 •  Γενικό Λύκειο.  Είναι ένα τριετές πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα προσανατολισμού
 •  Επαγγελματικό Λύκειο.  Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

·         Τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών

·         Τον μετα-δευτεροβάθμιο (προαιρετικό) κύκλο σπουδών, την «τάξη μαθητείας»

Παράλληλα με τα ημερήσια Λύκεια, λειτουργούν επίσης:

·         Εσπερινά Γενικά Λύκεια

·         Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια

Η εκπαίδευση διακρίνεται:

 • Στην τυπική που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Στην μη τυπική που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο περιηγηθείτε εδώ.

Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται είτε εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Επαγγελματικά Λύκεια), είτε με τη μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και μέσω προγραμμάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Η επαγγελματική κατάρτιση διακρίνεται:

1) στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτήν εντάσσονται:

 • Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας) του ΟΑΕΔ
 • Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

2) στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης όπου εντάσσεται η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση δείτε εδώ.

Στη σημερινή εποχή η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς και για την προσωπική επιμόρφωση, εξέλιξη και αυτονομία. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή. Η γνώση είναι δύναμη και η τεχνολογία αρωγός.

Αναζήτησε παρακάτω τον τύπο σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισής σου.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίζεται σε 3 επίπεδα:

1.      Την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία

2.      Την δευτεροβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών, το Γυμνάσιο (πρώτος κύκλος σπουδών ) και το Λύκειο (δεύτερος κύκλος σπουδών)

3.      Την Τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Για περισσότερες πληροφορίες περιηγήσου στην εκπαιδευτική πύλη Ευρυδίκη

Λόγω της φύσης της η παρούσα Πύλη δεν περιλαμβάνει πληροφόρηση για τις βαθμίδες κάτω από την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν επιθυμείς να λάβεις πληροφόρηση για τις βαθμίδες αυτές δες εδώ

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι μη υποχρεωτικού χαρακτήρα και περιλαμβάνει τα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια. Διαρκεί τρία έτη και οι μαθητές εγγράφονται στο 15ο έτος της ηλικίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, η γενική μη-υποχρεωτική εκπαίδευση διακρίνεται στο:

 •  Γενικό Λύκειο.  Είναι ένα τριετές πρόγραμμα που περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα προσανατολισμού
 •  Επαγγελματικό Λύκειο.  Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

·         Τον δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών

·         Τον μετα-δευτεροβάθμιο (προαιρετικό) κύκλο σπουδών, την «τάξη μαθητείας»

Παράλληλα με τα ημερήσια Λύκεια, λειτουργούν επίσης:

·         Εσπερινά Γενικά Λύκεια

·         Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια

Η εκπαίδευση διακρίνεται:

 • Στην τυπική που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Στην μη τυπική που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο περιηγηθείτε εδώ.

Η εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται είτε εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος (Επαγγελματικά Λύκεια), είτε με τη μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και μέσω προγραμμάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).

Η επαγγελματική κατάρτιση διακρίνεται:

1) στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση που προσφέρει βασικές επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε ειδικότητες και εξειδικεύσεις με στόχο την ένταξη, επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Σε αυτήν εντάσσονται:

 • Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ Μαθητείας) του ΟΑΕΔ
 • Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

2) στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισης όπου εντάσσεται η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση δείτε εδώ.

Στη σημερινή εποχή η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν βασικά στοιχεία για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας καθώς και για την προσωπική επιμόρφωση, εξέλιξη και αυτονομία. Ποτέ δεν είναι αργά για ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή. Η γνώση είναι δύναμη και η τεχνολογία αρωγός.

Αναζήτησε παρακάτω τον τύπο σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες εκπαίδευσης ή/και κατάρτισής σου.

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

Η γενική μη-υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στο Λύκειο και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Η φοίτηση είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου γίνονται ενδοσχολικές εξετάσεις προκειμένου να προαχθούν οι μαθητές από τη μια τάξη στην άλλη και να λάβουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου που αντιστοιχεί στο επίπεδο 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Σε ετήσια βάση διεξάγονται οι πανελλαδικές εξετάσεις όπου συμμετέχουν οι απόφοιτοι της Γ΄Λυκείου και μέσω αυτών δύνανται να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ, Πολυτεχνεία, Σχολές). Για το ισχύον σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων δείτε εδώ.

Παράλληλα λειτουργούν και Λύκεια τα οποία είτε εφαρμόζουν πρότυπα και πειραματικά προγράμματα σπουδών είτε απευθύνονται σε μαθητές με συγκεκριμένες κλίσεις ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός είναι να λειτουργήσουν συμπεριληπτικά ως προς το σύνολο της κοινωνίας, υποστηρίζοντας τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και εφοδιάζοντας τους με τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για την πλήρη ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα είδη Λυκείων πατήστε εδώ

Για ανακοινώσεις και λεπτομέρειες που αφορούν στα Λύκεια εδώ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ( ΕΠΑ.Λ.)

Τα ΕΠΑ.Λ αποβλέπουν στο συνδυασμό της γενικής παιδείας και της τεχνικής επαγγελματικής γνώσης. Μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις. Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Στα Εσπερινά Λύκεια φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές. Η φοίτηση είναι τριετής.

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών). Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ αποκτούν τη δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) μέσω ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων. Μπορούν επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο ΙΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: ΕΠΑ.Λ ή εδώ

Οι 9 τομείς σπουδών των ΕΠΑ.Λ. είναι:

·         Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

·         Διοίκησης και Οικονομίας

·         Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

·         Εφαρμοσμένων Τεχνών

·         Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

·         Μηχανολογίας

·         Ναυτικών επαγγελμάτων

·         Πληροφορικής

·         Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

Για αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών:  Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Με το νόμο 4763 (ΦΕΚ Τεύχος A’ 254/21.12.2020) ιδρύθηκαν Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.

Δείτε το νέο νόμο για τα ΕΠΑΛ (άρθρα 16-21) εδώ

 

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ

To μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, η φοίτηση είναι προαιρετική και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτήν εγγράφονται οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί εκπαιδευτική μεθοδολογία αναβάθμισης δεξιοτήτων, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.,  στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Στο μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

·         Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Εργαστηριακού Κέντρου για ένα διδακτικό έτος

·         Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο, καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ

Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

   Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους.

   Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

  Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.  δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ στην Α΄τάξη του Λυκείου στις διάφορες βαθμίδες του (Γενικό, Ειδικό, Ενιαίο Ειδικό, ΕΠΑΛ και σε ΔΙΕΚ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Ειδικά Σχολεία Υπουργείο Παιδείας

 

 

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) εγγράφονται απόφοιτοι Δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση του ακαδημαϊκού προγράμματος του Γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η φοίτηση στα ΕΕΕΕΚ περιλαμβάνει 6 τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄).

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Η εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των μαθητών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι των ΓΕ.Λ. ανάλογα την Ομάδα Προσανατολισμού στην οποία ανήκουν, εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα (4), όπως προκύπτει από τον σχετικό νόμο και το  Άρθρο 7.

Δύο μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο έχουν συντελεστές βαρύτητας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο ΦΕΚ.

Επιπλέον των μαθημάτων αυτών, μπορούν να εξεταστούν σε ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδιο, μουσικές δεξιότητες) και πρακτικές δοκιμασίες (για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ). 

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ επιλέγουν Επαγγελματικούς Τομείς και εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα (4).

Παρακάτω καταγράφονται αναλυτικά οι Τομείς, οι Ειδικότητες και τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ειδικότητα 

Για την πρόσβαση στα επιθυμητά τμήματα λαμβάνονται υπόψη: α) η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου. Τα μόρια του υποψηφίου προκύπτουν από τον υπολογισμό των μαθημάτων και των οικείων συντελεστών βαρύτητας.

Αναφορικά με την ΕΒΕ, διαμορφώνεται από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, κάθε Τμήμα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό Χ% του μέσου όρου (ΜΟ) των μέσων επιδόσεων (ΜΕ) όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων (Μ1, Μ2, Μ3, Μ4), του Επιστημονικού Πεδίου του υποψηφίου [ΜΟ=(ΜΕΜ1+ΜΕΜ2+ΜΕΜ3+ΜΕΜ4)/4].

Περισσότερες πληροφορίες στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διευκρινίζεται ότι η ΕΒΕ δίνει το δικαίωμα στον υποψήφιο να δηλώσει ένα τμήμα ή όχι, χωρίς να εξασφαλίζει την εισαγωγή σε αυτό. Η εισαγωγή εξαρτάται από το σύνολο των μορίων, έχοντας συνυπολογιστεί οι συντελεστές βαρύτητας.

Αναφορικά με το μηχανογραφικό δελτίο, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συγκεκριμένο αριθμό σχολών που δε θα υπερβαίνει το 10% του συνόλου των σχολών του οικείου Επιστημονικού Πεδίου.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς εισαγωγής σε Πανεπιστημιακή σχολή, δίνεται πλέον η δυνατότητα συμπλήρωσης δεύτερου μηχανογραφικού (δελτίο δεύτερης φάσης) επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επιλογών, όσες σχολές επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο στο οποίο έχουν πρόσβαση με βάση την ΕΒΕ.

Επιπλέον υπάρχει και η δυνατότητα συμπλήρωσης παράλληλου μηχανογραφικού, το οποίο παραδίδεται μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης. Το παράλληλο μηχανογραφικό προσφέρει ευκαιρίες εισαγωγής στα δημόσια ΙΕΚ. 

Για το σχετικό ΦΕΚ με αναλυτικές πληροφορίες περιηγηθείτε εδώ

Αναζητήστε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΒΕ και τα μηχανογραφικά δελτία

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί το τελευταίο επίπεδο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.  Οι προπτυχιακές σπουδές συνήθως διαρκούν 4 χρόνια, ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα ένα με δύο χρόνια και τα διδακτορικά τουλάχιστον 3 ημερολογιακά έτη.

Περιλαμβάνει τον:

Πανεπιστημιακό τομέα:

·         Πανεπιστήμια

·         Πολυτεχνεία

·         Σχολή Καλών Τεχνών

Τεχνολογικό τομέα:

·         Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ)

·         Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Σημειώνεται ότι  στο πλαίσιο της ανωτατοποίησης της παιδείας, το σύνολο των ΤΕΙ της χώρας έχουν πλέον ενταχθεί σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, σε επίπεδο λειτουργίας και διαχείρισης βάσει του νόμου 4589.

 

Βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (πανεπιστήμιο) είναι η κατοχή του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισαχθούν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων που διεξάγονται σε ετήσια βάση στην επικράτεια της χώρας. Δείτε τα αντίστοιχα ΦΕΚ για τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ κι εδώ.

Δικαίωμα εισαγωγής σε ορισμένο αριθμό θέσεων των ΤΕΙ έχουν και οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Δυνατότητα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς εξετάσεις, έχουν και όσοι έχουν υπερβεί το 23ο έτος της ηλικίας τους μέσω των εναλλακτικών μορφών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του ΕΑΠ.

Δείτε συγκεντρωτικά τις ιστοσελίδες των ΑΕΙ:

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πολυτεχνείο Κρήτης

Xαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Για ανακοινώσεις σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Υπουργείο Παιδείας

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) :

Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται στις Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ.

Οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επιπέδου 3 και σε αυτές μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι γυμνασίου. Η φοίτηση  είναι διετής, με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση ή «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», το οποίο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του φορέα λειτουργίας της Ε.Σ.Κ. και του εργοδότη, με δυνατότητα παροχής κινήτρων πρόσληψης του μαθητευομένου μετά το πέρας της μαθητείας.

Στο τέλος της φοίτησης χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές. Η φοίτηση στις δημόσιες Ε.Σ.Κ είναι δωρεάν.

Σκοπός των Ε.Σ.Κ. είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν

β) η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, η αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων των κατόχων τίτλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή ισότιμων προς αυτούς και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας

γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) ΟΑΕΔ:

Οι Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ) αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν. Στόχος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και επαγγελματικής εμπειρίας και δεξιοτήτων μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι διετής και δωρεάν.

Οι ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ χορηγούν Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας ΟΑΕΔ.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε μία μόνο ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., μια μόνο ειδικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) στοχεύουν στην παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων. Διακρίνονται σε δημόσια όπου η φοίτηση είναι δωρεάν και σε ιδιωτικά όπου προβλέπονται δίδακτρα.

Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η  επαγγελματική τους ένταξη και να διασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο του έτους. Η φοίτηση στα ΙΕΚ διαρκεί συνολικά 5 συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης της ειδικότητας.

Κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθεί σε ένα μόνο Ι.Ε.Κ. μια μόνο ειδικότητα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής του, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. Οι καταρτιζόμενοι δεν δύνανται να εγγραφούν και να φοιτούν παράλληλα σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ λαμβάνουν:

·         Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

·         Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 5 έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης και Νεολαίας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ΙΕΚ: Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

Και Νόμο 4763

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων εδώ

 

 

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.):

 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι οποίοι απευθύνονται σε ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ (18+) που παρέχουν:

 

·         Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

·         Επανειδίκευση

·         Αναβάθμιση Δεξιοτήτων

·         Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων

·         Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Στα ΚΔΒΜ υλοποιούνται δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. 

Τα ΚΔΒΜ απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Στόχος είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης όπως πχ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθηματική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης παρέχουν μόνον συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και ΟΧΙ αρχική επαγγελματική κατάρτιση, η οποία θεσμικά παρέχεται από τα Ι.Ε.Κ. (δημόσια και Ιδιωτικά), τα Κολλέγια και τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. ή και άλλων υπουργείων.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε: Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.):

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι δημόσια σχολεία ενηλίκων στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Απευθύνονται σε πολίτες 18 ετών και άνω, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Με το θεσμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου δίνοντας έμφαση στην απόκτηση βασικών προσόντων και στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εδώ.


lobed