Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού

Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού, με έδρα την Αθήνα - Γουδή, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

lobed