Εθνικό Κέντρο Euroguidance

Οι δράσεις του Δικτύου Εuroguidance απευθύνονται σε:

  • Σε συμβούλους σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και γενικά εμπλεκόμενους στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης.
  • Πολίτες (μαθητές, φοιτητές, γονείς, άνεργους, επαγγελματίες, κλπ.) που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους.    

lobed